Η φιλοσοφία μας

Όραμα, αποστολή, δέσμευση, αξίες μας

  • Η αποστολή μας είναι να καταγράψουμε τις σημαντικές στιγμές σας και με την ευχάριστη εμπειρία μας, να σας παρουσιάσουμε την απόδοση που περιμένετε και ακόμα περισσότερο με το σεβασμό των αξιών μας και των ανθρώπων μας.
  • Το όραμα μας είναι να μεγαλώνουμε επενδύοντας και καινοτομώντας στη φωτογραφική Τέχνη, να είμαστε πρωτοπόροι κρατώντας την υπηρεσία υψηλής ποιότητας με τον καλύτερο, μοναδικό και αποκλειστικό τρόπο για εσάς .
  • Η δέσμευσή μας είναι να εκπληρώσουμε την αποστολή και το όραμά μας με σεβασμό, αξιοπιστία,  πάθος, αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.
  • Παρέχουμε αξίες προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σεβασμό προς τους πελάτες μας, βελτίωση και ανάπτυξη της επιχείρησής μας

Συνεισφορά στην κοινωνία

Κοινωνική Προσφορά

Δωρεάν φωτογραφήσεις και βιντεογραφήσεις σε φιλόπτωχους συνδέσμους, σε πολυδύναμο κέντρο, σε απόρους μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, φωτογραφικά προιόντα σε συνδέσμους, σωματεία, οργανώσεις, αιμοδοσίες κ.α.